🔥 -50% Promotion Spéciale Hiver 🔥

Försäljningsvillkor

 

Denna webbplats drivs av ABI SAAD CHLOE. På denna webbplats hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till https://www.adorablejoie.com. ABI SAAD CHLOE erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka denna webbplats och/eller köpa någon av våra produkter deltar du i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("villkor", "villkor", "villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor, villkor och policyer som hänvisas till och/eller hyperlänkas häri. Dessa villkor gäller för alla användare av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, användare som surfar på webbplatsen, är säljare, kunder, handlare och/eller innehållsbidragsgivare.

Läs dessa försäljnings- och användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen. Om dessa försäljnings- och användningsvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa försäljnings- och användningsvillkor.

Alla nya funktioner och verktyg som läggs till i denna butik vid ett senare tillfälle kommer också att omfattas av dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa allmänna försäljnings- och användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att eventuella ändringar har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

Vår butik ligger hos Shopify Inc. De förser oss med den e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

 

ARTIKEL 1 - VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV VÅR ONLINEBUTIK

Genom att acceptera dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor förklarar du att du har uppnått myndighetsåldern i det land, den stat eller den provins där du är bosatt, och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta minderåriga som är beroende av dig att använda denna webbplats.

Det är förbjudet att använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller, i samband med att du använder tjänsten, bryta mot lagarna i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar, virus eller annan kod av destruktiv natur.

Alla brott mot eller överträdelser av dessa villkor kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

 

ARTIKEL 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka en person tillgång till Tjänsterna.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive din kreditkortsinformation) kan överföras på ett okrypterat sätt, och att detta innebär (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma och anpassa sig till tekniska krav för anslutning av nätverk eller enheter. Kreditkortsuppgifter krypteras alltid vid överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten eller användningen av tjänsten, eller någon åtkomst till tjänsten eller kontakt på webbplatsen, genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt föregående uttryckliga skriftliga tillstånd.

De rubriker som används i detta avtal är inkluderade för din bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller påverka dessa villkor.

 

ARTIKEL 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi ska inte hållas ansvariga om den information som finns tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte användas som din enda informationskälla för att fatta beslut utan att först konsultera mer korrekta, fullständiga och aktuella informationskällor. Om du bestämmer dig för att förlita dig på innehållet på denna webbplats gör du det på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss tidigare information. Sådan tidigare information är till sin natur inte uppdaterad och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

 

ARTIKEL 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISERNA

Eftersom många Produkter importeras från utlandet (utanför Europeiska unionen) på begäran av Kunder, anges priserna på Produkter som säljs via webbplatserna i euro exklusive skatter (exklusive moms och tullar) om inte annat anges. De anges exakt på sidorna med produktbeskrivningar. De anges också i euro exklusive skatt (exklusive moms och tullavgifter), om inget annat anges, på Produktens beställningssida, och exklusive specifika fraktkostnader.

Produkternas priser inkluderar inte importmoms, importskatter eller tullavgifter, som måste betalas utöver och ska bäras i sin helhet av Kunden, som är ansvarig för dessa skatter som mottagare av Produkten.

Priserna på Produkterna inkluderar inte kostnaderna för förpackning, packning, avsändning, transport, försäkring och leverans av Produkten/produkterna till leveransadressen.

Kunden är ensam ansvarig för att deklarera och betala importmoms vid tullklarering av Produkten. Kunden kan bli skyldig att betala importmoms. I den mån företaget inte är ansvarigt för denna skatt, kan det inte vara skyldigt att återbetala denna skatt.

För alla produkter som skickas utanför Europeiska unionen och/eller franska utomeuropeiska departement och territorier beräknas priset automatiskt exklusive skatt på fakturan. Tullavgifter eller andra lokala skatter eller importavgifter eller statliga skatter kan betalas i vissa fall. Företaget har ingen kontroll över dessa avgifter och summor.

De ska betalas av Kunden och är Kundens ansvar (deklarationer, betalning till behöriga myndigheter etc.). I detta avseende uppmanar företaget kunden att inhämta information om dessa aspekter från de relevanta lokala myndigheterna.


ARTIKEL 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (i tillämpliga fall)

Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online på vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan finnas tillgängliga i begränsade kvantiteter och får endast returneras eller bytas ut i enlighet med vår Returpolicy.

Vi har gjort vårt bästa för att så tydligt som möjligt visa färger och bilder av våra produkter som visas i vår butik. Vi kan inte garantera att visningen av färger på din datorskärm kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person i något geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan komma att utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av varje produkt eller tjänst som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och priser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om tjänster eller produkter som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller andra varor som du erhåller eller köper uppfyller dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.
Skydd för köpare:
Vi ger dig full återbetalning om du inte får din beställning inom 90 dagar. (90 dagars skydd från Adorable Joie)


AVSNITT 6 - NOGGRANNHET FÖR FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, minska eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Sådana begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller från samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig på den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår bedömning, kan tyckas komma från handlare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt beställnings- och kontoinformation för alla beställningar som görs via vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig om det behövs.

För mer information, se vår Returpolicy.


AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon kontroll över eller något inflytande över.

Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "enligt tillgänglighet", utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan något stöd. Vi ska inte ha något juridiskt ansvar som uppstår ur eller i samband med användningen av dessa valfria verktyg från tredje part.

Om du använder valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen gör du det på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör läsa de villkor och bestämmelser enligt vilka sådana verktyg erbjuds av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner på vår webbplats (inklusive nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och tjänster kommer också att omfattas av dessa villkor.


ARTIKEL 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART

Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan omdirigera dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten på sådana webbplatser, och vi garanterar inte eller tar något ansvar för något innehåll, webbplats, produkt, tjänst eller annat objekt som är tillgängligt på eller från sådana tredje parts webbplatser.

Vi ansvarar inte för någon skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller någon annan transaktion som utförs i samband med sådana webbplatser från tredje part. Läs noggrant igenom tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor om produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten.


ARTIKEL 9 - KOMMENTARER, FÖRSLAG OCH ANDRA FÖRSLAG FRÅN ANVÄNDARE

Om du på vår begäran skickar in specifikt innehåll (till exempel för att delta i tävlingar), eller om du utan vår begäran skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material till oss, vare sig online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt kallade "kommentarer"), ger du oss den obegränsade rätten att när som helst redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer du skickar till oss i alla medier. Vi är inte och ska inte vara skyldiga att (1) upprätthålla sekretessen för någon feedback; (2) betala någon ersättning till någon för någon feedback som tillhandahålls; eller (3) svara på någon feedback.

Vi kan, men är inte skyldiga att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi, efter eget gottfinnande, anser vara olagligt, stötande, hotfullt, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot någon immateriell rättighet eller dessa villkor.

Du samtycker till att skriva kommentarer som inte kränker tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, publicitet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker också till att dina kommentarer inte kommer att innehålla något olagligt, ärekränkande, förtalande, stötande eller obscent material, och de kommer inte heller att innehålla något datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon associerad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon du inte är, eller försöka vilseleda oss och/eller tredje part om ursprunget till dina kommentarer. Du är helt ansvarig för alla kommentarer du publicerar och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

ARTIKEL 10 - PERSONLIG INFORMATION

Inlämnandet av dina personuppgifter i vår butik regleras av vår integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy.

ARTIKEL 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Från tid till annan kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter, utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar, om någon information på Tjänsten eller någon tillhörande webbplats är felaktig, när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har gjort din beställning).

Vi har ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information på Tjänsten eller någon tillhörande webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen definierad uppdatering eller uppdateringsdatum på Tjänsten eller någon tillhörande webbplats bör åberopas för att dra slutsatsen att informationen på Tjänsten eller någon tillhörande webbplats har ändrats eller uppdaterats.

ARTIKEL 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver de förbud som anges i de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren är det förbjudet för dig att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål; (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) för att bryta mot någon regional förordning eller någon internationell, federal, provinsiell eller statlig lag, regel eller förordning; (d) för att göra intrång i eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller tredje parts immateriella rättigheter; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, ärekränka, nedvärdera, skrämma eller diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, religion, etniskt ursprung, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på ett sätt som negativt påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon associerad eller orelaterad webbplats eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) för att spamma, phisha, kapa, utpressa information från, bläddra, söka eller skanna webben (eller någon annan resurs); (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsåtgärder i vår tjänst, någon annan webbplats eller på Internet.Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot de förbjudna användningarna.


AVSNITT 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan avbryta tjänsten under obestämda tidsperioder eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) på en "som den är" och "som tillgänglig" basis för din användning utan några framställningar, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet eller säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Under inga omständigheter ska ABI SAAD CHLOE, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, krav eller för någon direkt, indirekt, tillfällig, straffbar, speciell eller följdskada av något slag, inklusive men inte begränsat till förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorade data, ersättningskostnader eller liknande skador, vare sig i kontrakt, tort (inklusive vårdslöshet), i kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, till följd av din användning av någon tjänst eller produkt som tillhandahålls via tjänsten, eller för något annat krav som på något sätt hänför sig till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av din användning av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller annars görs tillgänglig via tjänsten, även om du har underrättats om möjligheten till sådana anspråk. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kommer vårt ansvar att begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

ARTIKEL 14 - SKADESLÖSHET

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla ABI SAAD CHLOE, vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de hänvisar till, eller ditt brott mot någon lag eller en tredje parts rättigheter.

ARTIKEL 15 - AVSKILJBARHET

Om någon bestämmelse i dessa försäljnings- och användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas, ska den bestämmelsen ändå verkställas i den utsträckning som lagen tillåter, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskiljbar från dessa försäljnings- och användarvillkor, varvid en sådan avskiljning inte ska påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.


ARTIKEL 16 - UPPSÄGNING

De skyldigheter och ansvar som parterna ådragit sig före dagen för uppsägningen ska i alla avseenden överleva uppsägningen av detta avtal.

Dessa Allmänna villkor gäller om och tills de sägs upp av dig eller på annat sätt. Du kan när som helst säga upp dessa villkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du upphör att använda vår webbplats.

Om vi, efter eget gottfinnande, anser att du inte har lyckats, eller om vi misstänker att du inte har kunnat följa villkoren i dessa villkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande till dig och du förblir ansvarig för alla utestående belopp fram till och med uppsägningsdatumet, och/eller vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).


ARTIKEL 17 - HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa villkor eller andra policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten och ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation, förslag och avtal, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, någon tidigare version av villkoren).

Eventuell tvetydighet i tolkningen av dessa villkor ska inte tolkas till nackdel för den part som utarbetar dem.

ARTIKEL 18 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa allmänna försäljnings- och användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med gällande lagar i Frankrike.

ARTIKEL 19 - ÄNDRINGAR AV DE ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH ANVÄNDNINGSVILLKOREN

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa allmänna försäljnings- och användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att besöka vår webbplats regelbundet för att kontrollera om det finns ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats efter publicering av eventuella ändringar av dessa villkor utgör godkännande av dessa ändringar.


ARTIKEL 20 - KONTAKTUPPGIFTER

Varumärket Adorable Joie tillhör ABI SAAD CHLOE.
Frågor rörande de Allmänna Försäljnings- och Användningsvillkoren kan ställas till oss på contact@adorablejoie.com.